White Enamel Pitcher
White Enamel Pitcher
White Enamel Pitcher

White Enamel Pitcher

Regular price
$14.99
Sale price
$14.99

White enamel pitcher, vintage feel, flower vase